احساس می کنم اصلا حرف همدیگه رو نمی فهمیم؟

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: اختلالات شخصیتاحساس می کنم اصلا حرف همدیگه رو نمی فهمیم؟
مهدیه 2 سال قبل

اینکه چنین احساسی در شما شکل گرفته به احتمال زیاد ناشی از عقاید و باورهای متفاوت شما، پیشینه رشدی شما، سبک زندگی متفاوت شما باشه که به احتمال زیاد در ارائه این تفاوت های خود در مقابل همدیگر مشکل دارید. بنابراین نیازه که بجای اینکه تاکید زیادی رو تفاوت های خود داشته باشین سعی کنین شباهت های رابطه خود را شناسایی کنید و بیشتر در مورد آن ها صحبت کنید تا از این طریق بتوانید در مورد تفاوت های خود نیز به وضوح و با آرامش حرف بزنید.