برچسب: رواندرمانی

گروه درمانی

اختلالات شخصیت (Personality disorder)

  اختلالات شخصیت (Personality disorder) شخصیت چیست؟ شخصیت عبارت است از مجموعه ی افکار، هیجانات و رفتارهایی که شیوه ی انطباق ما با دنیا را نشان می دهند. شخصیت یعنی سبک… Read more »