برچسب: متخصص روان درمانی

نوروفیدبک

نوروفیدبک

نوروفیدبک   نوروفیدبک یک نوع از انواع بیوفیدبک است. وقتی که از بیوفیدبک به منظور تغییر در عملکرد مغز از طریق امواج مغزی استفاده می شود به آن EEG بیوفیدبک… Read more »