برچسب: مرکز روان درمانی و مشاوره روانشناسی رایگان

نوروفیدبک

نوروفیدبک

نوروفیدبک   نوروفیدبک یک نوع از انواع بیوفیدبک است. وقتی که از بیوفیدبک به منظور تغییر در عملکرد مغز از طریق امواج مغزی استفاده می شود به آن EEG بیوفیدبک… Read more »